ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej

Občianske združenie ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej sme založili v roku 2011 s cieľom poskytovať dočasnú opateru túlavým, opusteným, strateným a týraným psíkom a mačičkám. Počas celého obdobia kým sú zvieratá u nás, sa im snažíme zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre život, základnú veterinárnu starostlivosť, plné brušká a hlavne lásku. 

Popri opatere aktívne pracujeme na hľadaní pôvodného majiteľa alebo nového domova. Cieľom nášho združenia je zamedziť nekontrolovateľnému množeniu psíkov prostredníctvom kastrácii. Usilujeme sa o zameranie pozornosti verejnosti na danú problematiku a o spoluprácu s ňou prostredníctvom svojich aktivít uskutočňovaných informačnou, publikačnou a poradenskou činnosťou.