Verejná zbierka- 2.5.-31.10.2012

22.04.2012 19:27

Milí dobrovoľníci.

Na základe rozhodnutia č. 2012/03277 Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši zahajujeme verejnú zbierku Občianskeho združenia ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - psia nádej, ktorá bude prebiehať od 2. mája 2012 do 31. októbra 2012. Čistý výnos zbierky bude použitý na vybudovanie vhodného priestoru a kotercov potrebných pre umiestnenie odchytených túlavých a opustených psov.

Verejná zbierka bude prebiehať formou pokladničiek, ktoré budú od 2. mája umiestnené na nasledovných miestach:

1. Mestský úrad v Liptosvkom Hrádku;

2. Základná škola s materskou školou Hradná v Liptovskom Hrádku;

3. Základná škola s materskou školou J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku;

4. Gymnázium v Liptovskom Hrádku;

5. Hotel Smrek v Liptovskom Hrádku;

6. Penzión Lodenica v Liptovskom Hrádku;

7. Kaderníctvo u Renáty v Liptovskom Hrádku;

8. Penzión Larion v Kráľovej Lehote;

9. Salón Excellent v Hybiach

10. Autoopravovňa Martin Balún, Belopotockého, v Liptovskom Mikuláši.

Finančné dary možno posieľať i na účet občianskeho združenia 2959650651/ 0200 VÚB BANKA, kde je potrebné uviesť variabiný symbol 5102012.

Tretí spôsob zbierania financií je predaj predmetov počas Dňa detí v Liptovskom Hrádku (bližšie informácie doplníme).

 

Všetkým prispievateľom ZO SRDCA ĎAKUJEME!!!