Ďalší členovia občianskeho združenia

Bc. Katarína Jurčová

Michal Medvecký

Lucia Valašíková

Ing. Lucia Čerňanská - aktívny dobrovoľník

Pavel Medvecký